Местата, където настроението винаги е позитивно

From: https://blog.bohemia.bg/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%B5/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d0%25ba%25d1%258a%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25be-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25be-%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b3%25d0%25b8-%25d0%25b5

В контраст със „сивия и най-депресивен ден“ днес ще ви разкажем за страните, където настроението винаги е „слънчево“ и позитивно.